Vídeos i actes dels plens  
 


  • 31 de juliol de 2014 (sense imatges) (acta del ple de 31 de juliol de 2014)
  • 29 de setembre de 2014 (sense imatges) (acta del ple de 29 de setembre de 2014)
  • 27 de novembre de 2014 (sense imatges) (acta del ple de 27 de novembre de 2014) 
  • 10 de desembre de 2014 (sense imatges) (acta del ple de 10 de desembre de 2014)
  • 29 de gener de 2015

  • 31 de març de 2015 (sense imatges)
  • 28 d'abril de 2015
  • 10 i 13 de juny de 2015


  • 19 de juny de 2015